Anthropologists in Art presents:

Neon Warszawski - Polish Neon,
a photography exhibition
on Socialist visual communication

by
Ilona Karwinska
Krzysztof Wojciechowski

February 9th - March 16th 2013

Opening Saturday 9th of FEBRUARY,
17.00-19.00
at Gallery WM

 
 

Photo by Ilona Karwinska
 
Photo by K. Wojciechowski, Warsaw '70

Neon Warszawski - Poolse Neon - socialistische visuele communicatie

For many of us, neon lighting conjures the brash vulgarity of the retro-modern cityscape. It seems most at home in the seedy, inner-city areas where tourists, touts and punters spill out from cheap guesthouses and eateries to end up in happy-hour boozers and red-lit windows. The use of neon, however, has been used in intriguing ways from its discovery in 1898 by William Ramsey and Morris Travers in London. By the time George Claude’s Parisian company Air Liquide was producing industrial quantities of the gas in 1902, its use was quickly being appropriated by businesses as a form of permanent, luminous advertisement. Artists and designers were not far behind, eventually using these electrified tubes of rarified gas as their primary material for sculptures and installations.

In 1957, at a conference in Czechoslovakia, Communist Party ideologues agreed that neon could be a way to reconcile the seemingly contradictory ideas of communism and consumerism in their ailing, state-run economies. The Polish Socialist Party, having created the state-run company ‘Reklama’, throughout the 1960’s and 70’s, recruited prominent artists and designers to bring about a transformation through light, playfully modifying the uniformity of the grey, drab socialist skyline.

“Neon Warszawski” shows the photographs of two Polish artists, photographer and Neon Muzeum director Ilona Karwinska and independent photographer Krzysztof Wojciechowski, whose photographs of old school Polish neon signs adorn the walls of WM Gallery. Both artists present the exquisitely designed neons from the 60’s, 70’s and 80’s from different perspectives. Whereas Karwinska’s photographs present the signs from a more ‘documentary’ point of view, due to her efforts of rescuing the old signage from disintegration and anonymity, Wojciechowski’s black and white photographs from the 1970’s show us night-time Warsaw as it must have been; glum, dark and deserted, enlivened only by the fanciful rectangles and curls of Poland’s premier designers in light.

About the artists

ILONA KARWINSKA, Warsaw (PL). Based in London UK. Author & Photographer
Ilona Karwinska MA, British fine art photographer, specializes in portraiture and world cultures.
Ilona is a graduate of Goldsmiths College and the London College of Printing with a Masters degree in Image and Communication.
Her most recent project 'Polish Neon' (which explores the disappearing world of communist era neon graphics) has recieved critical acclaim. Since her 'Polish Neon' photographic exhibitions in Covent Garden London, the iconic Palace of Culture & Science, Warsaw and Luxembourg's Fundacion de Architecture, her project has been credited with starting a 'neon revolution'.

KRYSTOF WOJCIECHOWSKI, Warsaw (PL), Photographer, video artist and curator.
Wojciechowski started out studying physics at the University of Warsaw and began to photograph in the 1960s. In 1968, he met Andrzej Jórczak and began, what was to become a fruitful artistic cooperation for the both of them. Their first exhibition (together with Pawel Lucki) took place in 1969. In the first half of the1970s Wojciechowski became an active member of the Remont Gallery group. This gallery, led by conceptual artist Henryk Gajewski, was then one of the very few galleries in Poland that promoted and presented conceptual art. Since 1975, Wojciechowski became a member of ZPAF (Union of Polish Art Photographers). Later, in the 1970s and 1980s, he realised two large projects: "Children's Plays" and "Passer-by"; the latter being a documentation of political graffiti. His work can be regarded as consisting of two main bodies: "metaphorical" and "Musica Muta") and para-journalistic works ("Parabolae", "Levantine stories", "Colours of War").

 

 

Neon Warszawski - Polish Neon - socialist visual communication

Voor velen van ons, symboliseert neon verlichting het vulgaire toppunt van het retro-moderne stadsbeeld. Het lijkt het meest thuis te zijn in de louche, binnenstedelijke buurten waar toeristen, straatschoffies en hoerenlopers uit goedkope pensions en eetgelegenheden naar buiten tuimelen om te eindigen in schreeuwerige kroegen en rood-verlichte ramen. Het gebruik van neon, echter, is een intrigerend verhaal sinds de ontdekking ervan 1898 door William Ramsey en Morris Travers in Londen. Tegen de tijd dat de Parijse onderneming Air Liquide industriële hoeveelheden van het gas produceerde in 1902, werd het gebruik ervan al snel toegeëigend door bedrijven als een vorm van permanente, lichtgevende reclame. Kunstenaars en ontwerpers waren er ook snel bij, deze geëlektrificeerde buizen van verheven gas gebruikend als hun primaire materiaal voor sculpturen en installaties.

In 1957, tijdens een conferentie in Tsjecho-Slowakije, waren de Communistische Partij ideologen overeengekomen dat neon een manier kon zijn om de schijnbaar tegenstrijdige ideeën van het communisme en het consumentisme te verzoenen binnen hun noodlijdende staatseconomieën. De Poolse Socialistische Partij, die het staatsbedrijf 'Reklama' in het leven riep, wierf, in de jaren ‘60 en '70 van de vorige eeuw, vooraanstaande kunstenaars en ontwerpers om een volledige transformatie van het socialistische landschap door te voeren door middel van licht, de uniformiteit van de grijze, saaie socialistische skyline speels te wijzigen.

"Neon Warszawski" toont de foto's van twee Poolse kunstenaars, fotograaf en Neon Muzeum directeur Ilona Karwin´ska en zelfstandig fotograaf Krzysztof Wojciechowski, wiens foto's van de fraai vormgegeven Poolse neonreclames de muren sieren van WM Gallery.

Photo by Ilona Karwinska.

Beide kunstenaars presenteren deze prachtig ontworpen neons uit de 60's, 70's en 80's vanuit verschillende perspectieven. Waar Karwin´ska foto’s een overwegend 'documentaire' karakter hebben, vanwege haar inspanningen in het redden van de oude reclameverlichting van desintegratie en anonimiteit, tonen de zwart-wit foto’s van Wojciechowski uit de 1970's ons het nachtelijke Warschau zoals het moet zijn geweest; somber, donker en verlaten, verlevendigd alleen door de lichtegevende, grillige krullen en geometrische rechthoeken van de beste ontwerpers van Polen.


Photo by K. Wojciechowski, Warsaw '70


Photo by K. Wojciechowski, Warsaw '70

Photo by Ilona Karwinska

 
Photo by Ilona Karwinska

The exhibition is kindly supported by:
Amsterdams Fonds Voor de Kunst and Neon Muzeum (Warsaw, PL)Logo Gallery WM Gallery WM, Elandsgracht 35, 1016 TN Amsterdam
tel: 020-4211113, email: gallery@gallerywm.com
Website: www.gallerywm.com
Open donderdag tot en met zaterdag, 1e zondag vd maand 14-18 uur