Wanda Michalak Photography
 


Wanda Michalak "Dialogues" 2003


Wanda Michalak "Dialogues" 2003


Dialogues Dialogues

The portrait is the most classic but also the most difficult branch of photography. The endless wealth of human types and the variety of faces is the reason why so many portraits are made. The photographer’s intention is to capture expressions which not only reflect the portrayed person's external features but also tell us about their psychology.

A portrait can be a kind of dialogue between the photographer and the person being photographed. It is the dialogue during which the line between assumed pose and unconstrained, natural behavior is difficult.

Wanda Michalak in her series of portraits does not entirely comply with all these rules. She aptly named this series of photographs „Dialogues Dialogues” It is not just her that is having a conversation with her subjects but the subjects too are communicating among each other. Perhaps they are not doing it in a direct way - the photographs seem to be posed or even staged - but some of these pictures when juxtaposed do open new and unexpected associations.

Marek Grygiel

 

Het portret is het meest klassieke maar ook de meest moeilijke tak van de fotografie. De eindeloze rijkdom aan menselijke types en deverscheidenheid aan gezichten is de reden waarom zoveel portretten gemaakt worden. De intentie van de fotograaf is het vangen van uitdrukkingen die niet alleen de externe eigenschappen van de geportretteerde weerspiegelen, maar ons ook iets vertellen over diens psychologische gesternte.

Het portret is vaak een soort dialoog tussen fotograaf en gefotografeerde. Het is een dialoog waarin de grens tussen de aangenomen kunstmatige pose en ongebreideld, natuurlijk gedrag, moeilijk te beslechten is.

Wanda Michalak volgt deze regels niet helemaal in haar serie portretten die ze gevat "Dialogen Dialogen" heeft genoemd. Het is niet alleen zijzelf die een gesprek met de gefotografeerden aangaat, maar de gefotografeerden converseren met elkaar. Misschien niet op een directe manier - de fotos lijken geposeerd, geensceneerd zelfs- maar sommige beelden, indien aan elkaar gekoppeld, bieden ruimte voor nieuwe en onverwachte associaties.

 

Wanda Michalak "Dialogues" 2003


Wanda Michalak "Dialogues" 200